Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/132/2019

(FO) Dunková Eva (10.06.1961)

Podsadek 1221/116 , 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
5OdK/132/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
04.05.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2019 - Vyhlásený konkurz
04.05.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dunková Eva, Podsadek 1221/116 , 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--