Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/7/2019

(PO) 1. SENIOR CITY, a. s., IČO 45629943

Župné nám. 3, 81103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-8K/7/2019, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
10.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.03.2019 - Začaté konkurzné konanie
10.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.01.2020
do 30.06.2021
od 10.09.2019
do 09.01.2020
Navrhovatelia:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZácie K.S., IČO 48485357, Šoltésovej 2 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 377 986,09 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie