(PO) 1. SENIOR CITY, a. s., IČO 45629943

Župné nám. 3, 81103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/7/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
od 10.01.2020
Stav konania:
10.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.03.2019 - Začaté konkurzné konanie
10.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.09.2019
do 09.01.2020
Navrhovatelia:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., IČO 36839132, Námestie sv. Anny 361/20, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--