(PO) TEXICOM, a.s., IČO 35740299

Textilná 23, 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
3K/3/2006, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.03.2006 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
TEXICOM, a.s., IČO 35740299, Textilná 23, 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--