Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/139/2019

(FO) Brija Ján (23.12.1953)

Hlavné námestie 114, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
5OdK/139/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
16.03.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brija Ján, Hlavné námestie 114, 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
01.04.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.04.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.05.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.05.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.05.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--