Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/206/2019

(FO) Madunický Róbert (01.12.1970)

Železničná 12, 98052 Hrachovo

Spisová značka, typ konania:
4OdK/206/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
03.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.03.2019 - Vyhlásený konkurz
03.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Madunický Róbert, Železničná 12, 98052 Hrachovo, Slovensko
Lehoty:
29.03.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.04.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.05.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.05.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.05.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--