Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/228/2019

(FO) Trojan Peter (25.03.1955)

Štiavnička 211, 97681 Podbrezová

Spisová značka, typ konania:
4OdK/228/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Správca:
Stav konania:
15.03.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Trojan Peter, Štiavnička 211, 97681 Podbrezová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie