Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/219/2019

(FO) Pastier Richard (11.07.1965)

SNP 596, 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/219/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
19.03.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pastier Richard, SNP 596, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--