Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/101/2019

(FO) Miklóšová Anna (07.08.1954)

Nová 20 , 04501 Moldava nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
26OdK/101/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
04.06.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.03.2019 - Vyhlásený konkurz
04.06.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Miklóšová Anna, Nová 20 , 04501 Moldava nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
29.04.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.05.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.05.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--