(PO) Trnavské automobilové závody, štátny podnik v likvidácii, IČO 00009199

Trnava , 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
25K/2/2007, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
12.09.2007 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.06.2007 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.09.2007 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--