(PO) ALTAJA s.r.o. „v konkurze“, IČO 44523823

Hlavná 14, 92701 Šaľa

Spisová značka, typ konania:
25K/21/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Stav konania:
03.09.2010 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.06.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.09.2010 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.04.2016
do 14.03.2017
od 10.09.2015
do 06.04.2016
od 04.04.2014
do 10.09.2015
od 14.12.2010
do 04.04.2014
Navrhovatelia:
ALTAJA s.r.o. „v konkurze“, IČO 44523823, Hlavná 14, 92701 Šaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--