(PO) Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, IČO 00193178

Modrany , 94633 Modrany

Spisová značka, typ konania:
3K/308/1995, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dana Šiffalovičová
Správca:
Stav konania:
27.03.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
28.11.1995 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
27.03.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o., IČO 47238739, Gúgska 108, 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--