Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/176/2019

(FO) Harčár Miroslav (22.12.1967)

Partizánska 2509, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
5OdK/176/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 02.04.2019
Stav konania:
02.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Harčár Miroslav, Partizánska 2509, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--