Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/171/2019

(FO) Ferenc Vasil (23.01.1972)

Šarišské Čierne 111, 08637 Šarišské Čierne

Spisová značka, typ konania:
2OdK/171/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
29.03.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ferenc Vasil, 111, 08637 Šarišské Čierne, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--