Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/173/2019

(FO) Lengyelová Ľubica (01.08.1955)

Laborecká 1865/26 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/173/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
12.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.04.2019 - Vyhlásený konkurz
12.09.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lengyelová Ľubica, Laborecká 1865/26 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
17.04.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.05.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.05.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.06.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.06.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--