Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2019

(FO) Labudová Gabriela (27.10.1975)

Karola Kuzmányho 1578/27 , 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
5OdK/185/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
10.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.04.2019 - Vyhlásený konkurz
10.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Labudová Gabriela, Karola Kuzmányho 1578/27 , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--