Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/14/2019

(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, 81106 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
B1-8K/14/2019, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 14.06.2023
Stav konania:
21.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 05.09.2020
do 13.06.2023
od 21.05.2019
do 04.09.2020
Navrhovatelia:
Bašternák Ladislav, Námestie slobody 7440, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
08.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.08.2019 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
21.01.2020 Utorok
verejné ponukové konanie OV č. 6/2020 - koniec lehoty na predkladanie ponúk
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 776 252,34 € , majetok v hodnote 1 651 121,08 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 267 230,94 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--