Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/97/2019

(FO) Klenko Marián (07.03.1974)

Bratislava-Petržalka , 85212 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/97/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Stav konania:
24.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--