Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/343/2019

(FO) Kótai Karol (03.07.1966)

Rimavské Brezovo 113, 98054 Rimavské Brezovo

Spisová značka, typ konania:
4OdK/343/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
Stav konania:
09.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kótai Karol, 113, 98054 Rimavské Brezovo, Slovensko
Lehoty:
24.04.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.05.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.06.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.06.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.06.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--