Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/22/2019

(FO) Sluková Dana (12.08.1967)

Hlavná 27 , 94632 Mudroňovo

Spisová značka, typ konania:
30OdK/22/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
13.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sluková Dana, Hlavná 27 , 94632 Mudroňovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--