Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2019

(FO) Kopčák Marián (21.06.1970)

Andrejová 64, 08637 Andrejová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/241/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 25.04.2019
Stav konania:
25.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kopčák Marián, 64, 08637 Andrejová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--