Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/368/2019

(FO) Flašková Irena (10.06.1960)

Banícka 320/9 , 97655 Ľubietová

Spisová značka, typ konania:
2OdK/368/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
18.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Flašková Irena, Banícka 320/9 , 97655 Ľubietová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--