Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/174/2019

(FO) Legáth Pavel (20.04.1963)

Trenčianske Jastrabie 433, 91322 Trenčianske Jastrabie

Spisová značka, typ konania:
38OdK/174/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
06.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Legáth Pavel, 433, 91322 Trenčianske Jastrabie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--