Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/97/2019

(FO) Ponechalová Jana (03.04.1965)

Záhradkárska 518/17 , 01301 Teplička nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/97/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
10.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ponechalová Jana, Záhradkárska 518/17 , 01301 Teplička nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--