Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/160/2019

(FO) Pavlík Jaroslav (28.02.1957)

Považská Bystrica 251, 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
38OdK/160/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 10.04.2019
Stav konania:
10.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pavlík Jaroslav, 251, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--