Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/23/2019

(FO) Oláh Attila (22.07.1971)

Komenského ul. 265, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
27OdK/23/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.04.2019 - Vyhlásený konkurz
24.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh Attila, Komenského ul. 265, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
10.06.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.06.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.07.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--