Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/23/2019

(FO) Rangel Oliver (02.09.1981)

Lipová 1748, 94701 Hurbanovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/23/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
18.02.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
02.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.04.2019 - Vyhlásený konkurz
18.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rangel Oliver, Lipová 1748, 94701 Hurbanovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--