Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/180/2019

(FO) Lalik Ján (24.02.1970)

Slavošovce 283, 04936 Slavošovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/180/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
14.04.2021 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
10.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2021 - Vyhlásený konkurz
14.04.2021 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 30.01.2021
do 07.04.2021
od 26.04.2019
do 29.01.2021
Navrhovatelia:
Lalik Ján, 283, 04936 Slavošovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie