Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/35/2019

(FO) Hanko Ján (16.07.1988)

Huta 72, 05375 Hnilec

Spisová značka, typ konania:
9OdK/35/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
27.04.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.04.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hanko Ján, Huta 72, 05375 Hnilec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--