Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/181/2019

(FO) Óváry Tomáš (10.05.1982)

Janka Kráľa 909, 07901 Veľké Kapušany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/181/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
01.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Óváry Tomáš, Janka Kráľa 909, 07901 Veľké Kapušany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--