Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/213/2019

(FO) Balážová Helena (29.01.1967)

Mnešická 46 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/213/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
16.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.05.2019 - Vyhlásený konkurz
16.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Helena, Mnešická 46 , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--