Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/271/2019

(FO) Huľová Nadežda (22.05.1946)

Duchnovičova 301/20 , 06761 Stakčín

Spisová značka, typ konania:
5OdK/271/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
03.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Huľová Nadežda, Duchnovičova 301/20 , 06761 Stakčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--