Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/270/2019

(FO) Kyjovská Slavka (27.05.1974)

Starý Blich 249/29 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/270/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 04.05.2019
Stav konania:
04.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kyjovská Slavka, Starý Blich 249/29 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--