Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/276/2019

(FO) Šoltýs Marek (03.05.1982)

Komenského 568, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/276/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
07.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šoltýs Marek, Komenského 568, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
22.05.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
21.06.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.07.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
08.07.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
22.07.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--