Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/280/2019

(FO) Bilý Miroslav (21.10.1957)

Andrejová 14, 08637 Andrejová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/280/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
24.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.04.2019
do 10.09.2019
Navrhovatelia:
Bilý Miroslav, 14, 08637 Andrejová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie