Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/95/2019

(FO) Kollárová Jaroslava (25.04.1956)

Gojdičova 476/9 , 92041 Leopoldov

Spisová značka, typ konania:
36OdK/95/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
12.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2019 - Vyhlásený konkurz
30.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kollárová Jaroslava, Gojdičova 476/9 , 92041 Leopoldov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--