Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2019

(FO) Rigó Mário (13.02.1978)

Lehnice 196, 93037 Lehnice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/93/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
18.07.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.05.2019 - Vyhlásený konkurz
18.07.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rigó Mário, 196, 93037 Lehnice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--