Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/236/2019

(FO) Babiar Ľuboš (25.01.1975)

Ligetská 1166, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/236/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
10.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babiar Ľuboš, Ligetská 1166, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
27.05.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.06.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.07.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.07.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu majetku
24.07.2019 Streda
Lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--