(PO) HKM TREND, s.r.o. v konkurze, IČO 36489573

Vrbovská 408, 05992 Huncovce

Spisová značka, typ konania:
1K/34/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.07.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Kežmarok, IČO , Huncovská 1 , 06026 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--