Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/296/2019

(FO) Ferenc Michal (31.05.1985)

Rovné 117, 09016 Rovné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/296/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
18.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2019 - Vyhlásený konkurz
18.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferenc Michal, 117, 09016 Rovné, Slovensko
Lehoty:
30.05.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.07.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.07.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.07.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--