(FO) Miller Ursula, Dr. (24.07.1963)

Školská 982/41 , 93101 Šamorín

Spisová značka, typ konania:
25NcKR/2/2013, Iné
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
12.04.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 18.09.2015
do 03.12.2018
Navrhovatelia:
Miller Ursula, Dr., Školská 982/41 , 93101 Šamorín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--