Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/297/2019

(FO) Palko Vladimír (02.05.1968)

Partizánska 3265, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdK/297/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
01.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2019 - Vyhlásený konkurz
01.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Palko Vladimír, Partizánska 3265, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
29.05.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.05.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.06.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.06.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.07.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
--