Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/47/2019

(FO) Vlačuška Patrik (22.03.1996)

Lipová 34, 94102 Lipová

Spisová značka, typ konania:
28OdK/47/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
14.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vlačuška Patrik, 34, 94102 Lipová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--