Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/468/2019

(FO) Karkus Ladislav (12.02.1980)

Šíd 131 , 98601 Fiľakovo

Spisová značka, typ konania:
4OdK/468/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
Stav konania:
14.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
24.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Karkus Ladislav, Šíd 131 , 98601 Fiľakovo, Slovensko
Lehoty:
29.05.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.06.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.07.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.07.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.07.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--