Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/125/2019

(FO) Ulehla Jozef (17.12.1964)

Hlavná 166, 90066 Vysoká pri Morave

Spisová značka, typ konania:
37OdK/125/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
15.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
24.06.2019 Pondelok
prihlasovanie pohľadávok
24.07.2019 Streda
končí lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--