(PO) 2-4 YOU s.r.o., IČO 35891441

Saratovská 19, 84102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/25/2019, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
01.10.2019 - Zastavené konkurzné konanie
História stavov konania:
24.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.05.2019 - Začaté konkurzné konanie
01.10.2019 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
JUDr. Štefan Dedák, IČO , Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2 , 81102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie