Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/323/2019

(FO) Oblazný Jaroslav (11.05.1948)

Duplín 128, 09101 Duplín

Spisová značka, typ konania:
5OdK/323/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
16.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oblazný Jaroslav, 128, 09101 Duplín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--