Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/1/2019

(FO) Ferenčík Peter (11.06.1969)

Nová 393, 94144 Hul

Spisová značka, typ konania:
32OdS/1/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
od 07.05.2019
Stav konania:
16.05.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
28.04.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
16.05.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Ferenčík Peter, Nová 393, 94144 Hul, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--