Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2019

(FO) Dudič František (03.02.1956)

Podskalka 1826, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/320/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
17.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dudič František, Podskalka 1826, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
03.06.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.07.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.07.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.07.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--