Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/457/2019

(FO) Paučo Peter (08.07.1968)

Krivec 168 , 96205 Hriňová

Spisová značka, typ konania:
2OdK/457/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
17.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Paučo Peter, Krivec 168 , 96205 Hriňová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--