Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/51/2019

(FO) Kasášová Irena (08.04.1960)

Šurany , 94201 Šurany

Spisová značka, typ konania:
28OdK/51/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
18.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kasášová Irena, , 94201 Šurany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--